Competitie

Survivalrunclub Meetjesland organiseert jaarlijks twee wedstrijden, waaronder: de survivalrun en daarnaast de dogsurvival die jaarlijks meer en meer succes krijgt.

[volgt nog: wat info over vorige edities, flyers van vroeger, actiefoto's, algemene info...]


De verschillende indelingen van de survivalruns

Top Survival Circuit run ('TSC')
Hierbij wordt de run in zijn geheel gelopen. Het finishen met rode armband bij deze run word ook gezien als het ultieme survivalgevoel.
Deze runs zijn meestal tussen de 15 en 25 km lang met zo’n 60 hindernissen, waarvan verschillende zwaardere hindernissen.
Deze klasse is voor de echte survivalatleten, de betere getrainde. Door deze deelnemers word dit ook als basis gezien voor de grote internationale Raids als Eco Challenge, Raid Gauloises of Southern Traverse. Er zijn in totaal 9 wedstrijden waarvan er 7 meetellen in het klassement.

Run Up Circuit ('RUC')
De halve run, ontwikkeld voor de opstart voor de Top Survival Ciruit,maar ook voor de ex T.C.R.’ers met minder trainingstijd. Ook voor een groter plubliek, omdat de zwaardere hindernissen ontweken kunnen worden. Deze run is zo’n 10 tot 15 km met ongeveer 40 hindernissen. Worden 11 wedstrijden aangeboden waarvan er 8 meetellen in het klassement.

Mini Run Circuit
De kwart run, deze is ontwikkeld voor de jeugd t/m 17 jaar, maar dit kan ook voor oudere beginnende atleten, de lengte van deze runs zitten meestal tussen de 5 en 9 km, met ongeveer 25 hindernissen. Er wordt in verschillende leeftijdsklassen hierin gestreden namelijk 10-12, 13-14 en 15-17. In de eerste twee leeftijdsklassen doen 30 tot 40 minuten over het parcours, en in de hogere leeftijdsklasse ongeveer 50 minuten

Elke competitie bestaat uit 6 tot 8 wedstrijden waarvan de 4 tot 6 beste uitslagen meetellen voor de S.B.N. titel. Zo wordt er jaarlijks een Nederlands kampioenschap georganiseerd. De klassementen worden ook in verschillende categorien opgedeeld namelijk jeugd, dames, heren en de veteranen.

De prijzen

Bij T.S.C.: heren senioren dames senioren:
1e 90 euro 1e 45 euro
2e 65 euro 2e 25 euro
3e 45 euro 3e 15 euro

Bij R.U.C.
1e 45 euro 1e 35 euro
2e 35 euro 2e 25 Euro
3e 25 euro 3e 15 euro

Bij de M.R.C is het zo dat er prijzen voor de nummers 1,2 en 3 worden ingesteld.

Ontwikkeling van de jaren

In enkele jaren is het leden aantal van de Survival Bond Nederland gegroeid tot 1300 leden. Je hoeft niet perse lid te zijn om met een run mee te doen. Het is namelijk ook mogelijk om als recreant eraan deel te nemen. Ook is er een blad ontstaan de sur5all, hierin staan de uitslagen van de runs, de verslagen van de gelopen runs, de agenda, informatie over de volgende runs etc.
Doordat het sportieve niveaus van de deelnemers zo is gegroeid, zijn de regels van de hindernissen wat uitgebreider geworden. Bijvoorbeeld waar eerst over den netten werd gekropen word nu aangehangen. Ook worden er wat spectaculaire hindernissen toegevoegd zoals tokkelen, boogschieten etc. Ook zijn er via de S.B.N. verschillende regels opgesteld die voor de deelnemers gelden zodat de run eerlijk verloopt, de belangrijkste regels bij de runs georganiseerd door de S.B.N. zijn:
 1. Deelnemers nemen voor eigen risico deel aan de survivalrun.
 2. Deelnemers dienen altijd de verkeersregels te volgen.
 3. Het parcours wordt aangegeven door rood/wit lint. Afwijking hiervan betekent diskwalificatie.
 4. Wachttijden bij hindernissen geld geen tijdcompensatie.
 5. Prikkeldraadversperringen worden aangegeven met rood/wit lint en dienen daar genomen te worden.
 6. Deelnemers onder de 18 jaar mogen geen lasten dragen.
 7. Elke deelnemer is verplicht met polsband te starten en deze met het geldende wedstrijdshirt altijd bij de run zichtbaar te dragen zonder hieraan iets te veranderen.
 8. Aanwijzingen van organisatie, medewerkers en juryleden moeten altijd worden opgevolgd, wanneer dit niet gebeurt betekend dit diskwalificatie.
 9. Wanneer er een hindernis niet of niet correct genomen word, wordt de polsband ingenomen en volgt er een straftijd, per gemiste hindernis van 2 uur.
 10. Hulp van derden wordt aanvaard volgt er er diskwalificatie.
 11. Opzettelijk hinderen van andere deelnemers betekend diskwalificatie.
 12. Achterblijvers van eerder gestarte groepen moeten de inlopers van de volgende groepen vrije doorgang verlenen.
 13. Een deelnemersbewijs is niet overdraagbaar.
 14. Verplicht is het startbewijs bij de inschrijving te tonen.
 15. Schoenen die schade en/of letsel aan deelnemers en/of materiaal zijn niet toegestaan tijdens de run.
 16. De organisatie kan zelf bepalen of een te laat verschenen deelnemer alsnog kan starten, al dan niet met straftijd.
 17. Deelnemer is verplicht melding te maken van ongevallen onderweg bij de eerstkomende jurypost.
 18. Verboden schade toe te brengen aan eigendommen van anderen. Constatering hiervan zal diskwalificatie tot gevolg hebben.

Informatie over het polsbandje

Bij de aanmelding van de run op de dag ontvangt de deelnemer naast een T-shirt ook een startnummer en een rood armbandje. Het armbandje is namelijk erg belangrijk bij de run dat je deze nog hebt aan het einde. Doordat je anders 2 uur bij je eindtijd krijgt, dit betekend dus dat je anders ver onderin het klassement eindigt. Dit armbandje kan afgenomen worden als je een hindernis niet haalt of overslaat.
Bij sommige georganiseerde runs wordt er per gemiste hindernis een gaatje in de rechtermouw geponst in plaats van het armbandje. De regels staan ook per georganiseerde run in het programmaboekje.

De organisaties

Door de jaren heen zijn er veel organisaties gekomen om survivalruns te organiseren. Er zijn in totaal 21 verschillende organisatie die zich bij de Survival Bond Nederland hebben aangesloten. In zo’n organisatie komen veel verschillende dingen kijken. Zo moeten er namelijk mensen zijn die de survivalruns opbouwen. Ook moeten er vrijwilligers zijn die bij een hindernis willen staan, de verzorging van een run. De meeste organisaties bestaan uit de verschillende taken; voorzitter,secretariaat, wedstrijdleiding, parcours, logistiek, vrijwilligers en de PR-functionaris.
Zo zijn er ook sponsors nodig voor het verzorgen van drukwerk, materiaal, verzendkosten, verzorging voor begeleiding en vrijwilligers, huurkosten van diverse middelen, energiekosten, administratiekosten en kosten voor aankleding van het parcours.
De organisaties vragen voor lidmanschap ook geld om de runs ook mogelijk te maken. Ook heeft elke organisatie zijn eigen reglement die wel lijkt om het S.B.N. reglement, maar ook wat andere dingen heeft. Zo zijn er bijvoorbeeld regels ook voor koppels en teams;
1.De hindernissen dienen door het gehele koppel/team genomen te worden. Een koppellid/teamlid tweemaal een hindernis laten nemen, geeft niet een ander koppellid/teamlid vrijstelling van die hindernis.
2. Leden van hetzelfde koppel/team mogen elkaar helpen bij het nemen van een hindernis.
3. Bij het incompleet finishen van een koppel/team wordt straftijd berekend.
4. Koppels en teams bestaande uit heren en dames, worden ingedeeld bij de heren. Dit zijn bijvoorbeeld de regels die gelden bij het Cordial Survivalrun Boerakker.
Ook tijdens de run is er bij de verspreide posten water, sportdrank en fruit. Ook zijn er EHBO-posten.
Om bij het S.B.N. aangesloten zijn als organisatie zijn er strikte reglementen. Zo moet er een draaiboek worden gemaakt waarop de plattegrond staat, positie van het aantaal checkpoints, hindernisomschrijving, de bezetting, organisatie en instructie van de posten, kopieën van vergunningen, startnummers en starttijden van de diverse groepen. Indeling en organisatie van shirts, te verstrekken prijzen, fietsroute, naam van de wedstrijdleider en schriftelijke juryinstructie van de hindernissen met de omschrijving hoe de deelnemers de hindernissen dienen te nemen.
Subpagina''s (2): Dogsurvival Wedstrijdkalender